Meer informatie?

Meer informatie over het werk van Op Koers!, onze projecten, diensten en medewerkers?

Diensten

In het 15-jarig bestaan is er binnen Op Koers! een unieke combinatie van kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van waterrecreatie, vaarwegontwikkeling en toeristische ontwikkeling van gebieden in het algemeen. In opdracht van overheden en instellingen onderzoeken we mogelijkheden, stellen visies op en, voor ons heel belangrijk, implementeren we de juiste stappen om beleid en visie om te zetten in resultaat. Wij bieden diensten als beleidsontwikkeling, conceptontwikkeling, organisatie, onderzoek, projectmanagement en fondsenwerving aan. De projecten die we onder onze hoede hebben zijn vaak gerelateerd aan de maritieme wereld, maar beperken zich hier zeker niet toe. Onze expertise is uniek doordat wij niet alleen vanachter het bureau en met de telefoon aan de slag gaan, maar vaak ook zelf achter het roer staan an deelprojecten. Hierdoor weten we als geen ander bureau waar we over praten en hoe uw plannen het best in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.

Naast werkzaamheden voor opdrachtgevers is Op Koers! in een aantal gevallen zelf initiator van projecten, met name op het gebied van publieksevenementen en conceptontwikkeling.