Meer informatie?

Meer informatie over het werk van Op Koers!, onze projecten, diensten en medewerkers?

Zoektocht van start

Voor het project Hulpvloot Watersnoodramp 1953, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland, is de zoektocht gestart. In de dagen na de ramp, zijn veel schepen in actie gekomen om te helpen bij de evacuatie, bevoorrading en communicatie van de getroffen gebieden. Als onderdeel van dit project is Op Koers op zoek naar deze schepen. Dit jaar zullen deze schepen geeerd worden voor hun hulp met een plaquette en vlag. Daarnaast wordt een digitaal register ingericht met alle informatie over deze schepen. In 2018 is het volgende bijzondere herdenkingsjaar van de watersnoodramp in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta in 1953. Binnen het project organiseren wij in 2018 een zo groot mogelijke vlootschouw van de nog bestaande hulpvlootschepen, ergens rond het eiland Goeree-Overflakkee.

We hebben al hele mooie verhalen gevonden waaruit ook concrete schepen tevoorschijn kwamen, maar we hebben het vermoeden dat er nog veel meer te vinden is. Mocht je van je eigen schip of dat van een ander weten dat het een rol heeft gespeeld in de reddingsacties na de ramp, laat het weten via info@opkoers.nl.