Meer informatie?

Meer informatie over het werk van Op Koers!, onze projecten, diensten en medewerkers?

Duurzame beleving havenkanalen

Goerree-Overflakkee , een eiland aan de kust, met een enorme verscheidenheid aan natuurlijke variatie in het landschap. De sterke band met het water wordt gekenmerkt  door de ligging van de havenkanalen, die in vroegere tijden direct in verbinding stonden met het grote water.De havenkanalen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap, maar vormen nu tussen Goedereede en Dirksland een prachtig maar helaas afgesloten en ongebruikt vaargebied.  Dit is spijtig aangezien het gebied beschikt over een unieke verbinding van natuurlijke omgeving, cultuurhistorische landschap en de tot nu toe onbenutte recreatieve potentie.

OpKoers! Werkt in opdracht  van Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland en heeft als uitgangspunt om de natuurlijke waterbeleving in het hier bovengenoemde gebied te stimuleren, zodat de recreanten optimaal van dit gebied kunnen genieten. Het creëren van een aantrekkelijk vaarnetwerk zal hier aan bijdragen en kan gerealiseerd worden door de havenkanalen te ontsluiten en door er een optimale beleving te creëren. De eerste stap is dan ook om picknickplekken te plaatsen en diverse op- en aanlegsteigers te realiseren waar men onder andere kan opstappen om te gaan varen met elektrische sloepen.