Meer informatie?

Meer informatie over het werk van Op Koers!, onze projecten, diensten en medewerkers?

Stadswerven Dordrecht

Rond Stadswerven Dordrecht en specifiek de Zuidelijke Insteekhaven zijn veel initiatieven aan het borrelen. Verschillende belanghebbenden en belangen spelen een rol en er ligt een behoorlijk aantal kansen om nieuwe betekenis te geven aan deze locatie. Op Koers! adviesWERK is door de gemeente Dordrecht en projectontwikkelaar AM ingeschakeld voor het in kaart brengen van de invulling van het project (initiatieven, kansen en mogelijkheden), de haalbaarheid (technisch en financieel) van plannen. Het proces waarin ontwikkelingen gestalte kunnen krijgen, de organisatievorm waarin dit mogelijk wordt en de wijze waarop partijen hierin kunnen participeren. De haven is zowel fysiek als mentaal een boegbeeld voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Een belangrijk eindresultaat is dan ook een helder afwegingskader waarlangs ook in de toekomst alle initiatieven, ideeën en concrete plannen getoetst kunnen worden op wensbaarheid, haalbaarheid en planning. Zo werken we aan een duurzame ontwikkeling van dit gebied.